Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

18/1996 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách, v znení účinnom k 1.1.2020

18/1996 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. novembra 1995
o cenách
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
196/2000 Z.z.
1. 7. 2000
mení, 18 novelizačných bodov
276/2001 Z.z.
1. 1. 2003
dopĺňa § 1, § 2, § 4
436/2002 Z.z.
1. 9. 2002
mení § 6
465/2002 Z.z.
1. 10. 2002
mení § 12
520/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení, 30 novelizačných bodov
520/2003 Z.z.
1. 5. 2004
body 11, 12, 18 a 21
523/2004 Z.z.
1. 1. 2005
dopĺňa § 12
68/2005 Z.z.
1. 3. 2005
mení, 12 novelizačných bodov
68/2005 Z.z.
31. 12. 2018
čl. I bod 12
117/2006 Z.z.
1. 4. 2006
mení § 1, § 5, § 20, pozn. 18a
659/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa § 18, § 20 a nový § 23
382/2008 Z.z.
1. 11. 2008
mení a dopĺňa § 18, § 20 a nový § 23
488/2009 Z.z.
3. 12. 2009
mení a dopĺňa § 1 a § 20
513/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
260/2011 Z.z.
15. 9. 2011
dopĺňa § 1 a § 17
356/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 3 novelizačné body
112/2019 Z.z.
1. 5. 2019
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
112/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení 2 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje pravidlá dohodovania, uplatňovania, regulácie a kontroly cien výrobkov, výkonov, prác, služieb, nájmu a nehnuteľností (ďalej len „tovar”), opatrenia na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja a pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.

Ako funguje predplatné?

  • Prístup získate ihneď po uhradení faktúry. 
  • Ak nie ste u nás registrovaní, registráciu Vám založíme
    automaticky priamo pri objednávke.
  • Ako predplatiteľ sa môžete do produktu kedykoľvek 
    a odkiaľkoľvek prihlásiť.
  • Viac o produkte zistíte na tejto stránke.

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: