Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

305/2013 Z.z., Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), v znení účinnom k 1.7.2020

305/2013 Z.z.
zákon
zo 4. septembra 2013
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
214/2014 Z.z.
30. 7. 2014
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
214/2014 Z.z.
15. 12. 2014
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
130/2015 Z.z.
1. 7. 2015
mení § 60
29/2015 Z.z.
1. 9. 2015
dopĺňa § 10 a poznámku pod čiarou
273/2015 Z.z.
1. 11. 2015
mení a dopĺňa 103 novelizačných bodov
273/2015 Z.z.
1. 5. 2016
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
273/2015 Z.z.
1. 11. 2016
dopĺňa § 22a a § 22b
273/2015 Z.z.
1. 3. 2017
dopĺňa § 36 a § 39
273/2015 Z.z.
1. 11. 2017
mení a dopĺňa § 23 a § 23a
273/2015 Z.z.
1. 4. 2018
dopĺňa § 23a
272/2016 Z.z.
18. 10. 2016
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
272/2016 Z.z.
1. 3. 2017
dopĺňa § 60d
272/2016 Z.z.
31.12.2017
§ 60c stráca účinnosť
374/2016 Z.z.
31. 12. 2016
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
238/2017 Z.z.
1. 11. 2017
mení a dopĺňa 89 novelizačných bodov
238/2017 Z.z.
1. 1. 2018
dopĺňa § 24
238/2017 Z.z.
1. 2. 2018
dopĺňa § 60f
238/2017 Z.z.
1. 4. 2018
dopĺňa § 56
69/2018 Z.z.
1. 4. 2018
mení § 60b
313/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
211/2019 Z.z.
1. 8. 2019
mení a dopĺňa 64 novelizačných bodov a poznámky pod čiarou
211/2019 Z.z.
1. 1. 2020
dopĺňa § 31a
211/2019 Z.z.
1. 7. 2020
dopĺňa § 25 a § 60i
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) niektoré informačné systémy pre výkon pôsobnosti orgánov verejnej moci v
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.

Ako funguje predplatné?

  • Prístup získate ihneď po uhradení faktúry. 
  • Ak nie ste u nás registrovaní, registráciu Vám založíme
    automaticky priamo pri objednávke.
  • Ako predplatiteľ sa môžete do produktu kedykoľvek 
    a odkiaľkoľvek prihlásiť.
  • Viac o produkte zistíte na tejto stránke.

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: