Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

315/2016 Z.z., Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.11.2019

315/2016 Z.z.
ZÁKON
z 25. októbra 2016
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
38/2017 Z.z.
24. 2. 2017
dopĺňa § 2 a poznámky pod čiarou
241/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa 40 novelizačných bodov
241/2019 Z.z.
1. 11. 2019
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zriadenie registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register”), údaje zapisované do registra, postup pri zápise údajov do registra, zápise
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.

Ako funguje predplatné?

  • Prístup získate ihneď po uhradení faktúry. 
  • Ak nie ste u nás registrovaní, registráciu Vám založíme
    automaticky priamo pri objednávke.
  • Ako predplatiteľ sa môžete do produktu kedykoľvek 
    a odkiaľkoľvek prihlásiť.
  • Viac o produkte zistíte na tejto stránke.

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: