Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

566/2001 Z.z., Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), v znení účinnom k 3.9.2020

566/2001 Z.z.
ZÁKON
z 9. novembra 2001
o cenných papieroch a finančných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
291/2002 Z.z.
1. 7. 2002
mení § 54
510/2002 Z.z.
1. 9. 2002
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
510/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
510/2002 Z.z.
1. 5. 2004
dopĺňa § 99 a § 107a
162/2003 Z.z.
1. 6. 2003
mení § 170, dopĺňa nový § 163a
594/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení, 31 novelizačných bodov
43/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 8
635/2004 Z.z.
1.12.2004
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
635/2004 Z.z.
1.1.2005
mení, 125 novelizačných bodov
635/2004 Z.z.
1.7.2005
dopĺňa § 53a až § 53d, avšak novela 266/2005 Z.z. (chybne) ruší § 53a až § 53d pred dátumom ndobudnutia účinnosťi tejto novely
747/2004 Z.z.
1. 1. 2006
mení, 20 novelizačných bodov
7/2005 Z.z.
1.7.2005
mení, 9 novelizačných bodov
266/2005 Z.z.
30. 6. 2005
novela (chybne) ruší § 53a až § 53d, ktoré v deň účinnosti novely č. 266/2005 Z.z. ešte neboli súčasťou tohto zákona
336/2005 Z.z.
1. 8. 2005
mení, 34 novelizačných bodov
213/2006 Z.z.
1. 5. 2006
mení, 25 novelizačných bodov
644/2006 Z.z.
1. 1. 2007
mení, 46 novelizačných bodov
644/2006 Z.z.
1. 1. 2008
viď bod 1 zatial neuvedené
209/2007 Z.z.
1. 5. 2007
mení, 70 novelizačných bodov
209/2007 Z.z.
1. 11. 2007
mení, 95 novelizačných bodov
659/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 63 novelizačných bodov
70/2008 Z.Z.
1. 4. 2008
mení a dopĺňa § 81, § 84, § 93
552/2008 Z.Z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 47 novelizačných bodov
160/2009 Z.Z.
15. 4. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
186/2009 Z.Z.
1.1.2010
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
276/2009 Z.Z.
19.6.2009
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
487/2009 Z.z.
1.12.2009
mení a dopĺňa § 28 a prílohu
492/2009 Z.z.
1.12.2009
mení a dopĺňa § 8 a § 54
129/2010 Z.z.
1.6.2010
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
505/2010 Z.z.
30.12.2010
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
46/2011 Z.z.
1.4.2011
mení a dopĺňa 25 novelizačných bodov
130/2011 Z.z.
30. 6. 2011
mení a doĺňa 22 novelizačných bodov
394/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
520/2011 Z.z.
31. 12. 2011
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
520/2011 Z.z.
1. 7. 2012
mení a dopĺňa 40 novelizačných bodov
440/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení § 110
132/2013 Z.z.
10. 6. 2013
mení a dopĺňa 32 novelizačných bodov
206/2013 Z.z.
22. 7. 2013
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení 5 novelizačných bodov
213/2014 Z.z.
1. 8. 2014
mení a dopĺňa 52 novelizačných bodov
213/2014 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa § 135d a poznámky pod čiarou
371/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení 11 novelizačných bodov
39/2015 Z.z.
1. 4. 2015
mení § 121 a § 156
117/2015 Z.z.
1. 7. 2015
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
117/2015 Z. z.
1. 10. 2015
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
117/2015 Z. z.
1. 7. 2017
dopĺňa § 107
323/2015 Z.z.
1. 12. 2015
dopĺňa § 110 a poznámku pod čiarou
253/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
359/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 110, § 134 a poznámku pod čiarou
375/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
386/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
437/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 40 novelizačných bodov
361/2015 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 8 novelizačných bodov
289/2016 Z.z.
15. 11. 2016
dopĺňa § 28 a poznámku pod čiarou
389/2015 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
292/2016 Z.z.
1. 12. 2016
mení a dopĺňa 77 novelizačných bodov
292/2016 Z.z.
6. 2. 2017
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
237/2017 Z.z.
1. 11. 2017
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
237/2017 Z.z.
3. 1. 2018
mení a dopĺňa 133 novelizačných bodov
237/2017 Z.z.
3. 9. 2019
dopĺňa § 79i
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 59
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 8, §56 a poznámku pod čiarou
373/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 39 novelizačných bodov
373/2018 Z.z.
21. 7. 2019
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
156/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
156/2019 Z.z.
3. 9. 2020
dopĺňa § 107o
211/2019 Z.z.
1. 8. 2019
mení a dopĺňa § 99 a poznámky pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje cenné papiere, investičné služby, niektoré zmluvné vzťahy k cenným papierom, niektoré vzťahy súvisiace s činnosťou osôb poskytujúcich investičné služby a s činnosťou centrálneho depozitára cenných papierov (ďalej len „centrálny depozitár”),
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.

Ako funguje predplatné?

  • Prístup získate ihneď po uhradení faktúry. 
  • Ak nie ste u nás registrovaní, registráciu Vám založíme
    automaticky priamo pri objednávke.
  • Ako predplatiteľ sa môžete do produktu kedykoľvek 
    a odkiaľkoľvek prihlásiť.
  • Viac o produkte zistíte na tejto stránke.

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: